Thomas

Thomas Nordahl

Skoleforsker / SePU
Thomas Nordahl er professor i pedagogikk og forskningsleder ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet. Han er også professor II i utdanningsledelse ved Aalborg Universitet. Thomas Nordahl har vært leder av flere store forskningsprosjekter tilknyttet utdanningsfeltet, og han har skrevet en rekke bøker og artikler om ulike pedagogiske tema. Han er en mye benyttet foredragsholder i Skandinavia.

Lærere og skoleledere gjennomfører kontinuerlig mer eller mindre kvalifiserte analyser av elevers utfordringer tilknyttet både læring, atferd og trivsel. Disse analysene danner senere grunnlag for valg av tiltak som ikke nødvendigvis er informert av forskningsbasert kunnskap. Hvordan kan KI eventuelt bidra til at analyser er mer kvalifiserte og tiltakene mer forskningsinformerte og virksomme?