Naima

Naima Antonsen-Snåre

Pedagogisk Analytiker / Osloskolen
44 år, bor på Årvoll i Oslo med to ungdommer, mann og hund. Har i tillegg hest. Er utdannet adjunkt med fordypning og videreutdanning i matematikk. Master i skoleledelse fra Handelshøyskolen BI. Har jobbet i Oslo kommune som lærer, teamleder, praksislærer, undervisningsinspektør, assisterende rektor og rektor. Arbeider nå som spesialkonsulent/pedagogisk analytiker i Seksjon for analyse i Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Et innblikk i hvordan Osloskolen arbeider med data i dag og tanker rundt hvordan vi kan nyttiggjøre oss av tilgjengelige data i fremtiden. På hvilke måter vil en mer datadreven skolehverdag og KI kunne bidra til å ruste Osloskolene for å fremme elevenes trivsel og læring?