Helle

Helle Christin Nyhuus

Leder / Norsk Lektorlag
Helle Christin Nyhuus er leder av Norsk Lektorlag. Hun er utdannet cand. polit. fra Universitetet i Bergen og har faglærerutdanning i handels- og kontorfag. Hun har undervist på Drammen videregående skole.

Vi ønsker en bedre datainformert skoleutvikling. Data om resultater – for eksempel elevresultater – kan ikke ses alene, men må ses i sammenheng med data om både strukturkvalitet og prosesskvalitet. Elevgruppene har vokst fra 28 til både 32 og 34 elever i ordinære klasser på studiespesialiseriende utdanningsprogram i løpet av få år, som et eksempel. Lærerne og lektorene har de rike dataene fra skolen, det er de som arbeider innenfor stadig endrede rammer. Og det er de som kan forbedre kvaliteten på undervisningen. Det er behov for å spørre lærerne og lektorene hva de har behov for av kunnskap, og det er behov for å inkludere dem i kunnskapsinnsamlingen.