Anders

Anders Ruud Fosnæs

Head of Research / Conexus
Anders Ruud Fosnæs har en master i samfunn og økonomi fra London School of Economics. Siden 2011 har han jobbet med anvendt metode og statistisk analyse av skoledata, både i utviklingen av statistiske analyseverktøy og på oppdrag fra skoleeiere.

Kan kunstig intelligens og maskinlæring automatisere den statistiske analysen av skoledataene? Hvis analysen da blir bredere og dypere, med mindre feilslutninger og unøyaktigheter, samt tidsbesparende, blir spørsmålet om hvem som bør eie analysen av skoledata aktualisert. Tiltaksutvikling og pedagogisk nyskapning er kreativiteten som kommer etter at en statistisk korrekt dataanalyse er gjennomført. Slikt nyskapningsarbeid er tidkrevende, men det er også statistisk analyse, gitt at analysekompetanse fortsatt varierer kraftig fra skole til skole. Kan den og bør den automatiseres? Og bør det nye NKVS-systemet legge til rette for dette?